Frånvaroanmälan

Gymnasieelever:
Anmäl frånvaro varje dag.
Tel:018-727 70 70 eller via Dexter.

Vuxelever:
Vid frånvaro, kontakta lärare via e-post.

Följ oss på Facebook