Elevhälsa / Stugan

Elevhälsan

På Uppsala yrkesgymnasium Ekeby har vi ett elevhälsoteam som stödjer eleverna med sådant som rör deras hälsa och välmående. Vi består av en sjuksköterska, en kurator, en studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Vi har alla våra arbetsrum samlade kring expeditionen. Med stöd av varandra försöker vi att hitta goda lösningar för alla elever på vår skola. Det går bra att vända sig till någon av oss under skoltid. Sedan en tid är Uppsala kommuns elevhälsa hbtq-diplomerad

Kontakta elevhälsan

Förutom dessa resurser erbjuder vi även stöd vida Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången. Spången är ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin och gymnasieskolan i Uppsala kommun.

Till dem kan du som går i gymnasieskola i Uppsala, vare sig det är i kommunal eller fristående regi, vända dig om du känner dig stressad eller orolig, har hamnat i en kris, är nedstämd, har ångest eller har något annat som påverkar ditt mående. www.spangen.uppsala.se

Specialpedagogiskt stöd / Stugan

"Stugan" (Bredvid biblioteket) är öppen alla dagar för dig som vill jobba i lugn och ro med dina ämnen. Här finns alltid minst en specialpedagog som kan stötta dig. Här kan du också prata med en specialpedagog om hur du kan lyckas bättre med dina studier.

Kontakta Stugan/specialpedagog

Öppettider för stugan

                   Öppettider:                                Lärare:
Måndag     8.35-11.45 12.45-15.00         Maria
Tisdag        8.35-11.45 12.45-15.30         Maria
Onsdag      9.30-11.45 12.45-16.00         Mathias, Maria, Gunilla
Torsdag     8.35-11.45 12.45-16.00         Mathias, Maria
Fredag       8.35-11.45 12.45-16.00         Mathias

Välkommen in och jobba här!

17 augusti 2017