Bibliotek

Skolans bibliotek är en resurs öppen för skolans elever och personal. Här finns böcker, dagstidningar, tidskrifter, datorer för informationssökning och ordbehandling samt ett flertal abonnemang på olika databaser.

Öppet: 8:45-13:45
Bibliotekarie tillgänglig Mån-tor

Telefonnummer
018-17 99 31

Bibliotekarie

Christina Mattsson
25 maj 2016