Lärare Uppsala yrkesgymnasium Ekeby och Ekeby Vux

Lärare Restaurang & livsmedel

Anders Salestedt

Lärare Hotell & Turism

Annika Flodin

Lärare Restaurang och livsmedel

Bernt Nyström

Lärare Sv, En, Sprint

Björn Fredberger

Lärare Restaurang & livsmedel

Camilla Pettersson

Lärare El & energi

Conny Flink

Lärare Restaurang och livsmedel

Daniel Elmersjö

Lärare Sv, Ps

Elisabet Fredberger

Lärare Restaurang & livsmedel

Emil Holmberg

Lärare Hotell & turism

Eva Hamrin

Lärare Historia Samhällskunskap

Gabriella Carrera

Lärare Naturkunskap

Gunilla Nehlin

Lärare SPRINT svenska

Gunilla Nordenborg Walin

Lärare Sv En

Hanna Eriksson

Lärare Restaurang och livsmedel

Heidi Bischof

Lärare Engelska

Helena Rydin

Lärare Restaurang & livsmedel

Ida Lektonius

Lärare Restaurang och livsmedel

Jan Andersson (AON)

Lärare Sam, Rel

Jonas Rönnbäck

Lärare El & energi

Leif Mårtensson

Specialpedagog / Lärare språk

Maria Larspers

Lärare Restaurang & livsmedel

Maria Westberg

Lärare Hotell & turism

Marianne Lassis

Specialpedagog / Lärare matematik

Mathias Gustafsson Lafitte

Lärare El & energi

Mats Ekedahl

Lärare Restaurang & livsmedel

Nicole Gripenberg Slotte

Lärare SVA, Svenska

Nora El Sharif

Lärare El & energi

Roger Lund

Lärare

Stina Lindgren

 Restaurang & livsmedel | Hotel & turism

Lärare Idrott, Sprint

Thomas Nyberg

Samordnare SPRINT Lärare Idrott

Torbjörn Kyller

Lärare El & energi

Yngve Gustafsson

Lärare Restaurang & livsmedel

Åsa Westas

Lärare Matematik

Özlem Gürbüz
18 augusti 2017