Sprint

Samordnare SPRINT Lärare Idrott

Torbjörn Kyller

Lärare Idrott, Sprint

Thomas Nyberg

Lärare Sv, En, Sprint

Björn Fredberger

Lärare Historia Samhällskunskap

Gabriella Carrera

Lärare SPRINT svenska

Gunilla Nordenborg Walin

Lärare Engelska

Helena Rydin

Lärare SVA, Svenska

Nora El Sharif

Lärare Matematik

Özlem Gürbüz
14 september 2016