Vaktmästare /Skolmat / Inköp /Tvätt

Vaktmästare/intendent

Stig Eriksson

Tvätt, inköp och skolmatsansvarig

Kerstin Ahlstrand

Inköpsassistent

Kerstin Selin
25 maj 2016