Ekeby=Uppsala yrkesgymnasium

Ekebygymnasiet byter namn. Vi heter nu: Uppsala Yrkesgymnasium -Ekeby

Från och med måndag 21 augusti heter vi inte längre Ekebygymnasiet. Vi kommer att heta Uppsala yrkesgymnasium Ekeby.

Ekebygymnasiet, Jällagymnasiet och yrkesprogrammen på Bolandskolan är sen ett år tillbaka en enhet med en rektor. Syftet med organisationsförändringen är bland annat att skapa en större enhet med mer resurser för att kunna satsa på yrkesutbildningarna.

Detta innebär att vi kommer att få en ny startsida för våra webbplatser med adressen. http://yrkesgymnasium.uppsala.se/. Det innebär inga direkt märkbara förändringar för eleverna på Jälla respektive Ekeby på kort sikt.

Det går även att hitta oss via vår gamla webbadress www.ekebygymnasiet.uppsala.se.

Mer information kommer att ges under hösten kring detta.

17 augusti 2017