Om Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby i Uppsala - en modern gymnasieskola i gammal fin bruksmiljö - har ca 400 elever på tre yrkesförberedande gymnasieprogram, kommunens lärlingsutbildningar samt vuxenutbildning inom restaurang och livsmedel.

INFORMATION IN ENGLISH (PDF)

Ekeby bruk lades ner på 70-talet och skolan har funnits här sedan mitten av 80-talet. Eftersom skolan är byggd inom det gamla brukets lokaler kan det till en början vara lite komplicerat att orientera sig i byggnaderna. Men detta är en del av skolans charm. Vi som redan finns här trivs mycket bra och vi hoppas att du kommer att göra detsamma. Förutom vår något annorlunda byggnad utmärks vår skola av det trivsamma klimat som råder mellan eleverna och elever – personal.

Inom ramen för undervisningen drivs en egen restaurang på skolan som är öppen för allmänheten. Vi producerar också mat, bröd, konditorivaror och charkvaror till den egna butiken.

Skolan har ett eget bibliotek, en fullstor idrottshall, en elevrestauranger, skolsjuksköterska, kurator, studievägledare och specialpedagoger samt tillgång till de resurser det innebär att vara en kommunal skola. Uppsala yrkesgymnasium Ekeby är en kommunal skola.

Vår verksamhetsidé

Vi på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby har en vision som inkluderar alla som har vår skola som sin arbetsplats; alltså både elever och personal. En vision är något som kan verka ouppnåeligt, men en fungerande vision ger riktning åt all verksamhet. Vår vision är enkel och självklar; Vi gör varandra bättre och det innebär att Uppsala yrkesgymnasium Ekeby präglas av att:
•här gör vi saker på riktigt som leder till ett arbete
•alla tar ansvar och visar varandra respekt
•alla ges möjlighet till trygghet, delaktighet, personlig utveckling och framgång.

Med utgångspunkt från visionen kommer vi på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby under läsåret 2016-17 att arbeta tillsammans med utvecklingsområdena så att:

  • Alla elever ska ta ansvar, kunna och vilja fullfölja sin utbildning
  • Eleverna ska ha god närvaro
  • Elever och lärare ska samverka för att uppnå bättre kvalité på utbildningen – öka antalet godkända kursbetyg
  • Vi ökar ämnessamverkan och kontakter med yrkeslivet
  • Alla elever blir anställningsbara
  • Kreativitet, delaktighet och trygghet bygger på mångfald och en tillåtande inställning, vilket i sin tur förutsätter god kommunikation. Ett konsekvent utvecklingsarbete för god kommunikation skall ske under hela läsåret.

Elevmedverkan är en förutsättning för elevernas utveckling som demokratiska personer. Delaktighet föder ansvarstagande för det personliga och det gemensamma, hos elever och personal. Delaktighet, samverkan och återkoppling ska ske på alla områden inom hela verksamheten.

18 augusti 2017