El- & energiprogrammet

Är du nyfiken på en bransch som fokuserar på grön energi? Gå el- och energiprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium. När du är klar med din yrkesexamen har du stor chans att få jobb. Utbildningen kan också ge högskolebehörighet. I utbildningen ingår 15 veckors praktik.

Det här är el- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Här finns den nationella inriktningen elteknik. Under det första året lär du dig grunderna inom el och energi. Därefter kan du välja mellan inriktningarna motor- och belysningsstyrning eller fiber och larmsystem.

El- och energiprogrammet har behöriga lärare med lång yrkeserfarenhet och hög kompetens. Våra utbildningslokaler är moderna och välutrustade.  

De här yrkena kan du välja

Efter utbildningen kan du jobba som installations-, process-, larm-, eller industrielektriker.

Alla elever har praktik

I alla yrkesprogram ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), alltså praktik på en arbetsplats. Praktiken ger dig kunskaper i yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda bra praktikplatser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen.

Yrkesprogrammen och högskolebehörighet

På el- och energiprogrammet kan du få grundläggande högskolebehörighet. Det enda du behöver göra är att välja de kurser som krävs. Det gör du genom att välja två extra kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska inom programfördjupningen. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På yrkesprogrammen är de gemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du har läst i grundskolan. Utöver det får du möjlighet att specialisera dig mer inom programmet, det kallas för programfördjupning.

Poängplan El- & energiprogrammet läsåret 16/17

18 augusti 2017