Introduktionsprogram

Du som saknar behörighet kan läsa introduktionsprogram (IM). I nuläget erbjuder Uppsala yrkesgymnasium Ekeby IMPRO, programinriktat individuellt val och IMYRK, yrkesintroduktion.

IM-alternativ på Restaurang- och livsmedelsprogrammet:
IM-YRK Eleven tas in i mån av plats (efter behöriga sökande).
Kontakta skolan för mer information.
IM-PRO Eleven tas in i mån av plats (efter behöriga sökande).
Ansökan hanteras av Gymnasieantagningen.
IM-alternativ på El- och energiprogrammet:
IM-YRK. Eleven kan sakna betyg i engelska men ska i övrigt vara behörig till yrkesprogram. Eleven tas in i mån av plats (efter behöriga sökande).
Kontakta skolan för mer information.
IM-alternativ på Hotell- och turismprogrammet:
IM-YRK. Eleven kan sakna betyg i matematik men ska i övrigt vara behörig till yrkesprogram. Eleven tas in i mån av plats (efter behöriga sökande).
Kontakta skolan för mer information.

Kontakta skolan för mer information

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

17 augusti 2017