Lärling

Från och med hösten 2016 finns även kommunens gymnasiala lärlingsutbildning på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby.

För information om kommunens lärlingsutbildning klicka här:

http://larlingsutbildningen.uppsala.se/

18 augusti 2017