SPRINT-Språkintroduktion

SPRINT - Språkintroduktion för nyanlända elever. Programmet för dig som varit en kort tid i Sverige.

Välkommen till SPRINT på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby!

Språkintroduktion ska ge dig som är mellan 16 och 19 år och nyligen anlänt till Sverige en utbildning med fokus på goda kunskaper i det svenska språket samt om det svenska samhället. Målet med undervisningen är att du ska uppnå en så hög kunskapsnivå att du ska kunna gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram, Komvux, folkhögskola, SFI eller annan skolform.

Vi har en studieorganisation som erbjuder en individualiserad heltidsundervisning till innehåll, sätt och studietakt. Vi arbetar mot de nationella målen och vill ge dig goda möjligheter till att snabbt och effektivt få kunskaper i följande ämnen:

  • Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Hemkunskap
  • Samhällskunskap
  • Historia
  • Religion
  • Idrott
  • Modersmål

Studiehandledning

Alla elever på SPRINT erbjuds studiehandledning på modersmålet. Under dessa lektioner får du chans att få ytterligare hjälp med dina ämnen på ditt modersmål.

Du är varmt välkommen!

Vill du veta mer om SPRINT på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby kontakta:

Samordnare SPRINT Lärare Idrott

Torbjörn Kyller
17 augusti 2017